Handledarkursen

Från och med 1 januari 2006 krävs en introduktionsutbildning för privat övningskörning med personbil. Tanken med utbildningen är att bland annat minska de olyckor som sker vid privat utbildning.

Under utbildningen får du bl a information om vad du som handledare har för ansvar vid övningskörningen. Kursen ska bidra till en effektiv utbildning och ge de blivande handledarna och eleverna råd och vägledning inför den privata övningskörningen och förarutbildningen i övrigt, med nollvisionen som grund.

  • Utbildningen sker under en kväll, 3 timmar.
  • Utbildningen är giltig i 5 år från och med det datum då den genomfördes.
  • Elev och handledare kan gå utbildningen var för sig.
  • Eleven skall vara 15 år och 9 månader. (man får övningsköra med personbil från det att man är 16 år).

Anmälan krävs för varje deltagare. 

Se och boka nästkommande kurs i Umeå

Se och boka nästkommande kurs i Vännäs

Pris: 500:-/person.
(kurslitteratur och fika ingår)

Välkommen att kontakta oss vid frågor!