Bokningsvillkor för e-handeln

§1 Beställning av fysiskt material via e-handeln

I dagsläget säljer vi inget fysiskt material för körkort online, men behöver ha denna paragraf ändå för att följa standardmall.

§2 Priser

Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen eller på trafikskolan på beställningsdagen. Eventuell fraktkostnad kan tillkomma om en fysisk produkt lagerförs och beställs på distans, se paragraf 4.

§3 Betalning

Betalning görs i samband med beställning. Du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard) eller Swish.

§4 Leverans av material/paket (exempelvis böcker och studiematerial)

Vid beställning och betalning av fysisk produkt från vår e-handel får du dina varor inom 7 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För fysiska varor som inte levereras över internet tillämpas en enhetsfrakt på 100kr per order. Vid avhämtning av varor från lokalt kontor utgår ingen fraktkostnad.

§5 Material/paket som inte hämtas ut

Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 200 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyss nämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort som du använde vid köpet.

§6 Ångerrätt/retur för distansavtal

1. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.

2. För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post eller e-post till den adress som anges i början av dessa köpevillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten.

3. Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till ditt närmsta lokala kontor, se ovan.

Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan.

4. Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

5. Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka.

6. Gäller avtalet en utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning mm. Du finner denna praxis på www.str.se

7. Du har rätt att frånträda ett avtal om utbildningstjänst utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Se ovan i punkt 2 hur du går tillväga för att frånträda avtalet.

8. Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts.

§7 Avbeställning

Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon eller kontakta oss direkt på trafikskola. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Du finner denna praxis på www.str.se

§8 Behandling av personuppgifter

När du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida eller på Trafikskolan kommer vi att behandla och lagra de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning och för att eventuellt informera dig om våra utbildningar. Mer information om vår behandling av dina personuppgifter finner du på hemsidan.

§9 Reklamation

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss då du enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Vidare gäller enligt dessa lagar att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

§10 Eventuell tvist

Förutom att en eventuell tvist kan lösas vid domstol, kan den även lösas genom att eleven vänder sig till STR:s reklamationsnämnd.

Företagsuppgifter i korthet

Lokal verksamhet

Marknadsnamn: Centrala Trafikskolan i Umeå
Adress: Västra Esplanaden 19, 903 25 Umeå

Juridiskt bolag

Organisationsnummer: 556174-3765
Juridiskt namn: On Via TS AB
Säte: Kalmar län, Kalmar kommun
Postadress: Hangarvägen 16, 392 41 Kalmar