Riskettan: Alkohol & droger

Kursen ger dig kunskap och insikt i hur alkohol, droger, trötthet samt farligt beteende kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas. Ett aktivt deltagande krävs för att bli godkänd på denna utbildning.

En genomförd riskutbildning är giltig i 5 år, dock upphör riskutbildningen att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Riskutbildning del 1 måste vara genomförd och giltig innan du gör kunskapsprov och körprov. Riskutbildning kan genomföras hos utbildare som är godkända av Transportstyrelsen.

Viktigt: glöm inte ta med legitimation

Se och boka nästkommande kurs i Umeå

Pris: 980:-
(kurslitteratur och frukost ingår)