Kurs:

BE-körkort: Tungt släp

Kursinnehåll

BE paket innehåller: 
– BE boken
– webbaserade körkortsfrågor
– 120 min körlektion
– säkerhetskontroll, lastsäkring
– manövrering och körning i trafik
– lån av bil och lastad släp vid körprov                                                                                                          

3.995.00kr